Какво мисли общността за героите на Fire Emblem?

^