Разговаряме със Swery за липсващите, за добрия живот и за Suda51 сътрудничество

^