Състояние на разпад 2 все още е включено за пролетно издание

^