Контрапункт: Бог на третата война е твърде дълъг, скучен

^