Въведете квалификации и класове за съхранение в C ++

^