Superhot е по-скоро пъзел RTS пъзел, отколкото FPS

^