Симовете за запознанства са най-веселият жанр на играта на April Fools

^