Константи, оператори и предимство на операторите във VBScript

^