Твърда Змия, Гола Змия и Райдън се присъединяват към Super Bomberman R

^