Кога да спрете тестването (критерии за изход при тестване на софтуер)

^