Урок за облак на услугата Salesforce: Конфигурация и функции

^