TGS: Lord of Apocalypse, RPG за първото действие на Vita

^