Powerstar Golf: пълен с RPG-подобни системи, облачни функции

^