Platinum ще започне самостоятелно да публикува своите игри, за да може да прави продължения

^