Dead или Alive Xtreme 3 се продава добре извън Япония

^