PAX: Lego Bricktales е свързано с магията и хаоса на изработването на конструкция на Lego

^