Стратегическите цели на Батальон 1944 включват пълна кампания за един играч

^