Урок за нормализиране на базата данни: Примери за 1NF 2NF 3NF BCNF

^