Ninjala е посрещнал над 8 милиона разбиващи балончета до момента

^