Хубаво: 66 процента от японските ученици в началното училище очевидно притежават 3DS и го използват като основен източник на музика

^