Последният ураган на Nintendo Power ме оставя в сълзи

^