Следващото голямо съобщение за Final Fantasy XIV идва през февруари

^