Phantasy Star Online 2: New Genesis получава снежния регион Кварис това лято

^