Metro Exodus получава две добавки и нито една от Artyom

^