Продуцентът на Mega Man 11 обяснява защо Proto Man и Bass не са се съкратили

^