Любимите игри на Марсел от 2018 г., ако бяха JoJo Stands

^