Moze на Borderlands 3 се чувства малко като Салвадор на Borderlands 2

^