Lost Ark има пакет от безплатни артикули, които можете да вземете в Prime Gaming

^