Важни протоколи от приложния слой: DNS, FTP, SMTP и MIME протоколи

^