Катлийн Кенеди ще остане президент на Лукасфилм още три години, за по-добро или за по-лошо

^