Най-якото умение за копиране на Кирби явно е Доктор

^