Урок за Карма: Тестване на модул от предния край с помощта на тестовия бегач на Карма

^