Урок за рамка за жасмин, включващ жасминова жаба с примери

^