Как да спасим затворниците от Железния трон в Baldur’s Gate 3 (BG3)

^