Отмяна на мрежовия код се насочи към King of Fighters ’98 Ultimate Match на компютър

^