Ако изчакате, малко дъжд пресъхва в Zelda: Breath of the Wild

^