Рецензия в ход: Кладун се завръща: Това е Сенгоку!

^