IBM UrbanCode разполагане за автоматизация на внедряване на приложения (JBoss Application Server)

^