Таблица за валидиране на полета (FVT): Техника за проектиране на тестове за валидиране на полета

^