Как да създадете и изпълните първия си проект на SoapUI с помощта на WSDL - Урок № 4 за SoapUI

^