Nintendo казва, че Fire Emblem Fates ще бъде премахнат от eShop месец преди магазинът да излезе офлайн

^