Как да се справя с изключенията в скриптове Groap на SoapUI - Урок № 11 за SoapUI

^