Halo Infinite има някои фантастични гласови реплики за своите бедни, бедни Grunts

^