E3 09: Наполеон Динамит и видео обобщение на замърсяването на Stay Puft

^