Доставките и продажбите на конзолата PlayStation 5 надхвърлят 38 милиона

^