DevOps с Microsoft VSTS: CI / CD към уеб приложение на Azure

^