Дисни направи автоматизирани каскадьорски роботи, защото защо не?

^