Cotton Reboot! хитове на компютър, Cotton Rock ‘n’ Roll се отправя на запад през 2022 г

^