Управление на конфигурацията в практиките на DevOps

^