Колекцията Rescom Evil Revelations на Capcom не получава превключвател за физическо преминаване в Европа, защото „не е жизнеспособен“

^